Category Archives: IT izobraževanja

Ali vaše podatkovne zbirke dosegajo najvišjo možno učinkovitost?

Ob pomoči strokovnjakov lahko podatkovnim zbirkam v vašem sistemu zagotovite večjo učinkovitost. Z rešitvami povezanimi z optimizacijo podatkovnih zbirk, lahko omejite operativne stroške…
Nadaljujte z branjem

Advertisements

Kako povečati učinkovitost poslovnih procesov in IT opreme

Na poti do optimalne izrabe poslovnih procesov in IT opreme je še vedno najbolj učinkovito začeti pri izobraževanju. Najbolj zaželena in obiskana, kljub novim oblikam izobraževanj, so izobraževanja v živo, na katerih se predavatelji lahko temeljiteje posvetijo vsakemu tečajniku in skupaj rešujejo probleme, s katerimi se tečajniki srečujejo na svojem delovnem mestu. Izobraževanja se v tem primeru lahko odvijajo v prostorih MZR, v primeru večjega števila udeležencev s strani stranke, pa se odvijajo na lokaciji naročnika.
Nadaljujte z branjem

Kriza zavira optimalno izrabo kadra in IT opreme

V zadnjih letih se je izobraževanje v podjetjih močno zmanjšalo, kar posledično vpliva tudi na slabo izkoriščenost kadra in infrastrukture. Ob pomanjkanju znanj se obstoječa kadrovska in IT sredstva ne izrabijo optimalno, kar vpliva na poslovne procese in vodi v začaran krog. Vodstveni delavci mnogokrat na upravah podjetij ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev za izobraževanja, saj je prisotno zmotno mišljenje, da je znanje mogoče pridobiti na lahek in enostaven način. Nadaljujte z branjem